BEŞ SEKİZ OKULUM TEHLİKESİZ PROJESİ

Proje Yılı

2014

Proje Süresi

12 Ay

Hibe Desteği

İstanbul Kalkınma Ajansı

Proje Bütçesi

1.092.493,00 TL

Hibe Oranı

%90

Proje Lideri

Bağcılar Kaymakamlığı

Paydaşlar

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi

İçerik

Ortaokullarda kayıtlı olup, okula devam etmeyen çocukların okula devam etmelerini sağlamak amacıyla “Beş-Sekiz Okulum Tehlikesiz” Projesi gerçekleştirilmiştir.

Proje ile okullarına devam etmeyen çocuklar tespit edilmiş ve oluşturulan heyet ile ailelerine ziyaretlerde bulunulmuştur. Ardından çocukların okula devam etmelerinin önündeki ders eksiklikleri, okul fobisi gibi etmenlerin ortadan kaldırılması amacıyla özel bir merkez kurulmuştur. Merkeze davet edilen çocuklara eksik kaldıkları dersler branş öğretmenleri tarafından verilmiş ve çocukların akranları ile aynı eğitim seviyesine gelmeleri sağlanmıştır. Çocukların sosyalleşmelerini sağlamak ve okula ısınmalarını gerçekleştirmek üzere geziler, okul etkinlikleri, drama gibi farklı başlıklarda etkilikler de yine proje kapsamında planlanarak uygulanmıştır.

Proje ile hedeflenen toplam 210 çocuk bahsi geçen eğitimler ve destek çalışmalarının sonunda tekrar okullarına kazandırılmıştır. Proje ile aynı zamanda okul terkinin nedenlerinin de yer aldığı bir sonuç raporu yayınlanarak bu konu hakkında çalışma yapmak isteyen kurumlara tecrübe ve bilgi aktarımı sağlanmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 21.11.2017