ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Atık Piller, kontrolsüz bir şekilde alıcı ortama atıldığında içinde barındırdığı kimyasallar nedeniyle çok büyük olumsuzluklara neden olmaktadır. Alıcı ortamda uzun süre bozunmadan kalabilen atık piller, toprağın veya suyun kimyasal yapısını bozarak doğanın dengesinin bozulmasına neden olur. Bu nedenle atık pillerin bertarafı esnasında uyulması gereken kurallar vardır.

 
- Atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafı ulusal atık taşıma formlarıyla takip edilmelidir.
- Atık piller belediyenin yerleştirmiş olduğu atık pil kutusuna atılarak uzaklaştırılmalıdır.
- Kaynakta ayrı toplanan Ni-Cd, Li-İon ve Ni-Mh piller geri kazanım amaçlı ihraç edilmektedir.
- Diğer piller ise büyükşehir belediyesinin düzenli depolama sahalarında atık piller için tahsis edilen alanlarda depolanmaktadır.

Müdürlüğümüzün bu konuda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde okullar, mahalle muhtarlıkları, sağlık ocakları, hastaneler , kültür merkezi ve başkanlık binasına atık pil kutuları yerleştirilerek pillerin ayrı toplanması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

 

 

Öğrencileri atık pil toplama konusunda teşvik etmek amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP ve Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü arasında ikili protokol yapılmış olup atık pil toplama kampanyası düzenlenmiştir. En çok atık pil toplayan okullarımız çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecektir.

Oluşturulma Tarihi : 07.03.2017