YENİ BİR BEN / MİSYON - VİZYON

Misyonumuz

Toplum ve birey odaklı çözüm yaklaşımları ile bağımlılık konusunda kurumların organize edilerek bağımlılıkla mücadeleyi etkin, kapsamlı ve sürekli hale dönüştürmek.

Vizyonumuz

Kendi alanında örnek gösterilen hizmet anlayışına ve başarı oranına sahip olmak.

Çalışma Prensiplerimiz

• Başvuran madde bağımlıları için hasta değil, danışan tanımlaması kullanılır,

• Danışanlarla sade ve anlaşılır bir dil kullanılır,

• Danışanlar koşulsuz bir şekilde, olduğu gibi kabul edilir,

• Danışan-Danışman ilişkisi güven temeli üzerine inşa edilir,

• Çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirilir,

• Etkin ve verimli grup çalışmaları yapmak için, ben değil biz bilincine sahip olunur,

• Proje ekibinin kendi aralarındaki iletişim ağı, saygı ve anlayış çerçevesinde şekillenir, birbirlerini rahatsız edecek, verimli çalışmasını engelleyecek tutum ve davranışlardan kaçınılır,

• Düzenli olarak proje toplantıları yapılır. Bu toplantılarda; bireysel tecrübelerin ve çalışmaların, ekip potansiyelini artırması ve ekip içerisinde güçlü istişarelerle çıkan verilerin bireysel çalışmalarda kullanılması sağlanılır,

• Tedavi olmak için gelen danışan sayısından çok, olumlu yanıt alınan tedavi sayısı önemlidir,

• Ulusal ve Uluslar arası kabul görmüş temel etik kurallarına uyarak; psikologların yetkinlik ve yeterliliği sürekli güncellenir,

• Sorumluluk - dürüstlük - insan haklarına ve onuruna saygı ilkeleri benimsenir.

Oluşturulma Tarihi : 10.02.2016