2022 MAAŞI ALMAK İÇİN GEREKENLER

2022 sayılı kanuna göre başvuru formu (Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi kişi tarafından doldurulur).

a) Muhtaçlık belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgâh ilmühaberi bölümleri ise yetkililerce imzalanacak ve mühürlenir.

b) Sağlık Kurulu Raporu (Mal Müdürlüğü tarafından sevk edilen bir devlet hastanesinden)

c) Üç adet fotoğraf

Bu belgelerle, bağlı bulunulan Defterdarlık, Malmüdürlükleri, Emekli Sandığı, valilik veya kaymakamlık makamlarına başvurulur.

Aylığı almakta olan aile reisinin aylığı; eşinin de bu aylığı hak etmesi halinde veya bu aylığı alma hakkına sahip biriyle evlenmesi durumunda %50 oranında artırılmaktadır. 2022 sayılı Yasaya göre aylıklar üç ayda bir peşin olarak alınır.

2022 Sayılı Kanuna göre muhtaç olmak koşulu ile, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından büyük Malûl ve Sakat Türk Vatandaşlarına 1500 gösterge rakamının, memur maaşlarına uygulanan katsayı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır.

Bağlanacak aylık miktarına eşit veya daha fazla aylık ortalama geliri bulunanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz.

Aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgahlarına yakın anlaşmalı T.C. Ziraat Bankaları Şubeleri ile anlaşmalı PTT Merkez Müdürlükleri aracılığı ile hak sahiplerine veya vekil yâda vasilerine ödenir

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013