EVDE BAKIM ÜCRETİ İÇİN GEREKENLER

5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa ek 7. madde olarak eklenen maddeyle, sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olmayan, bakıma muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara resmî veya özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde bakım hizmetinin verilmesi kararlaştırılmış bulunuyor.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usûl ve esasları, denetlenmeleri ile her ay için kişi başına, iki aylık asgari ücretten fazla olamayacak ücretlendirme ve ödemeleri Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılan yönetmeliklerle saptanıyor.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013