BAKIM HİZMETLERİ NERELERDE VERİLECEK?

Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç özürlünün veya ailesinin tercihine göre; Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Genel Müdürlüğün izni ile açılan diğer resmî kurum veya kuruluşlara ait merkezlerde, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait özel bakım merkezlerinde yahut bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında bakım hizmetleri değerlendirme heyetince hazırlanan bakım raporu doğrultusunda Bakım hizmetini verecek olan bakım merkezlerince hazırlanacak bireysel bakım planına göre verilecek.

Bakım hizmetini verecek olan bakım merkezleri, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince hazırlanan bakım raporu doğrultusunda bakıma muhtaç özürlünün bireysel özellikleri de dikkate alınarak bireysel bakım planını bakım hizmetine başlangıç tarihinden itibaren yedi gün içinde hazırlayacak. Bireysel bakım planı formu altı ayda bir yenilenecek.

Söz konusu bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin rehberliğinde bakıma muhtaç özürlünün akrabaları tarafından da verilebilecek.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013