BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bakıma muhtaç özürlünün vefat etmesi hâlinde bakım hizmetini üstlenen özel bakım merkezi veya akrabası en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olacaklar.

Aynı şekilde bakım ücreti Sosyal Hizmetler il müdürlüğünce ödenen ve ikametgâhında bakılan bakıma muhtaç özürlünün ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde de yeni ikametgâh adresinin bakımını üstlenen özel bakım merkezi veya akrabası tarafından en geç onbeş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunlu.

Bakıma muhtaç özürlünün herhangi bir nedenle izinle ayrılması hâlinde, bakım hizmetinden faydalanmayacağından, bu süreler dâhilinde geçen gün sayısı, aylık ödenmesi gereken bakım ücretinden günlük bakım ücreti hesaplanarak düşülecek ve bahse konu izin durumu bakım hizmetini üstlenen özel bakım merkezine veya akrabasına ve il müdürlüğüne, bakıma muhtaç özürlü veya yasal temsilcisi tarafından en geç bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilecek.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013