BAKIM ÜCRETİ KİMLERE VE NASIL ÖDENECEK?

Bakıma muhtaç özürlü bakım hizmetleri Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Genel Müdürlüğün izni ile açılan diğer resmî kurum veya kuruluşlara ait merkezlerde yapılıyorsa zaten ücret söz konusu olmayacak.

Bakıma muhtaç özürlüye akrabaları tarafından ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım ücreti; bakım hizmetini veren kişi tarafından imzalanmış ve bakım hizmetinin verilmesini müteakiben her ay başında il müdürlüğüne verilen onaylanmış Bireysel Bakım Planı belgelerine istinaden bakım hizmetini veren kişiye, bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenecek.

Bakıma muhtaç özürlüye özel bakım merkezinde veya merkezin görevlendirdiği bakıcı personel tarafından ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda ise bakım ücreti aşağıdaki belgelere istinaden özel bakım merkezine hizmetin verilmesini takip eden ay içinde il müdürlüğü tarafından ödenecek.

1) Merkez tarafından onaylanmış Bireysel Bakım Planı,

2) Merkezin bakım ücretini almaya yetkili kıldığı kişiye ilişkin noter senedinin fotokopisi,

3) Merkezin açılış izin onayının fotokopisi,

4) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden alınmış olan onay,

5) Merkezin hizmet verdiği tüm bakıma muhtaç özürlülerin isim listesi,

6) Merkezde görevli personel listesi,

7) Bu belgelere ilaveten Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde istenen hizmet alımına ilişkin belgeler

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013