M. SELİM KİRAZ KÜTÜPHANESİ ÇALIŞTAY’DA BAĞCILAR’I TEMSİL ETTİ
Kütüphane Arşiv ve Müze Yöneticileri Çalıştay’ı Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlendi. Bağcılar Belediyesi M. Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nin de temsil edildiği Çalıştay’da, “Kültürel Mirasın Korunması, İletişim Teknolojisinin En İyi Şekilde Kullanılması, Üst veri, Standartları, Geleceğin Kütüphane ve Arşiv Binaları, Kullanıcı Hizmetlerinin Çizginin Ötesine Taşıması, Restorasyon” gibi ana başlıklar altında sunumlar yapıldı.

Bağcılar Belediyesi Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi, 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen Kütüphane Arşiv ve Müze Yöneticileri Çalıştayı’nda Bağcılar’ı temsil etti. 

Antalya’nın Kemer ilçesinde “Dönüşüm" teması başlığıyla düzenlenen Çalıştay, kütüphaneciler, arşivciler ve müzecileri bir araya getirdi. Yoğun bir katılım altında düzenlenen Çalıştay’da, son yıllardaki gelişmeler takip edilirken, sektörel olarak karşılaşılan sorunlar da masaya yatırıldı. S unum yapan katılımcıların, kısa, orta ve uzun vadede neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi ve düşüncelerini paylaştığı Çalıştay’da şu ana başlıklar üzerinde duruldu:

“Kültürel Mirasın Korunması, İletişim Teknolojisinin En İyi Şekilde Kullanılması, Üst veri, Standartları, Geleceğin Kütüphane ve Arşiv Binaları, Kullanıcı Hizmetlerinin Çizginin Ötesine Taşıması, Restorasyon.

“YOĞUN KATILIM SAĞLANDI”

Kütüphane Arşiv ve Müze Yöneticileri Çalıştayı’nı şu kurum ve kuruluşlar katıldı:

Türk Tarih Kurumu, Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği, Okul Kütüphanecileri Derneği, Türk Arşivciler Derneği, Türk Kütüphaneciler Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Üniversite Müzeler Birliği Platformu,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 100. Yıl Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, MEB Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi.

Çalıştayda ortaya konulan konularla ilgili olarak hazırlanacak olan Çalıştay Sonuç Raporu’nun katılımcı tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı kaydedildi. Yine, 2017 yılında da uluslararası bir Çalıştay düzenlenmesinin planlandığı vurgulandı.

Oluşturulma Tarihi : 18.10.2016