BAĞCILAR BİLİM ŞENLİĞİ PROJESİ
Hibe Desteği                         :  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(TÜBİTAK)
Proje Başlama Tarihi             :  2015
Proje Süresi                          :  3 ay

Proje Bütçesi                        :  61.849,45 TL
Proje Lideri                           :  Bağcılar Belediyesi


Amaçlar: 

Gelişmiş   ülkelerin   eğitim    sistemleri   incelendiğinde,   çocukların   özellikle üretkenliklerini arttırıcı  eğitim metotlarının  çok fazla kullanıldığı görülmektedir. Özellikle deney ve gözlem çalışmalarının en üst seviyede olduğu bu ülkeler, teknoloji konusunda diğer ülkeler içinde lider konumuna gelmektedirler. Neredeyse anaokulu düzeyinde başlayan atölye etkinlikleri,  çocukların  hayal   gücünün   artmasını  ve  yaşları   ilerledikçe üretken düşünce özellikleri   kazanmalarını   sağlamaktadır.  Çocukların   bilim  ve  teknoloji konusunda okul çağında bilgi  desteği alması  Türkiye özelinde incelendiğinde kaynağı farklı birçok sorun ile karşılaşılmaktadır.

Mevcut   sorunların   üstesinden   gelmek  için yapılması gereken, çocukların özellikle hayal güçlerini canlandıracak   deney  ve  atölye   çalışmalarının   arttırmak.  Yaparak-yaşayarak öğrenme  olgusunun eğitmenler tarafından uygulanmasını sağlamak. En önemlisi çocuklarda “merak” duygusunu en üst seviyelere çıkarmak. Bu  noktadan  hareketle;  Bağcılar ilçesinde, bilim kültürünü  ve  bilim   iletişimini   toplum   genelinde  yaymak.  Çocukları  ve  gençleri bilimsel araştırmalar   yapmaya   özendirmek,   bilimi   sevdirmek ve  bilim   konusunda yine toplum genelinde farkındalık oluşturmak.

Hedefler:  

- Bağcılar   Bilim Şenliği Projesi, 3 farklı adımda planlanmıştır. İlk adım, ilçede eğitim  veren  öğretmenleri   kapsamaktadır.   Özellikle   fen   ve   teknoloji   dersine giren öğretmenlerin atölye çalışmaları ve pratik uygulamalar konusunda eğitilmelerini sağlamak.

-Okulların fen ve teknoloji dersleri ile fen ve teknoloji kulüplerine etkinlik yaptırmak.

-Konuların   görselleştirilmesi   gibi   konularda   ivme   kazandırmak.

-Projenin ikinci adımı olarak, Gökyüzüne Bakıyorum etkinliği şeklinde planlanmak.

-Projedeki son adımında,  açık havada etkinlikler yapmak.  

-Projenin  her adımında, ilçede yaşayan hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin bilime karşı  ilgi ve  farkındalıklarını  arttırmak.

-İçerdiği faaliyetler ve  etkinlikler  ile  projeyi, Bağcılarda  yaşayan öğrencilere, öğretmenlere ve yerel halka hedef kitle olarak ulaştırmak.

 -“Türkiye’de Bilim”   konseptine önemli katkılar sağlamak.

Proje Sonuçları: 

-Projenin   temel   olarak ele  alacağı   bilim   deneyleri gösterileri ile bilim konusunda çocuklarda merak uyandırarak bilimin sevdirilmesi fikri ise Bağcılar Belediyesinin de üye   olduğu   “Türkiye Bilim  Merkezleri  Platformu”   toplantı  ve   çalışmaları   sonunda oluşturuldu.

-Platform   üyelerinin   tamamının,   bilim   merkezlerinde  yer    alan   deney istasyonlarının   ve   bilim   gösterilerinin faaliyetleri gerçekleşti.

-Bağcılar Belediyesinin daha önceki yıllarda   kurmuş    olduğu   Planetaryum   ve   Gözlem   evi hazır bulunduruldu.

-Proje ekibi, yukarıda bahsedilen düşünce ve yöntemleri, ilçede mevcut   olan   tesisler   ve     imkânlar   ile   birleştirerek   Bağcılar   Bilim   Şenliği Projesini gerçekleştirdi.

-İlçede   okuyan   öğrencilerin   sayı   olarak   200.000’den  fazla oluşu, eğitim olanaklarının   kısıtlı   olması ve ilçe nüfusunun sosyo-ekonomik seviyesinin düşük olması da projenin uygulanması gerekliliğini ortaya koydu.

Sürdürülebilirlik: Proje başarıyla neticelendirilmiştir.

 

www.bagcilar.bel.tr/bilimsenligi


Oluşturulma Tarihi : 21.11.2017