“BENDE VARIM” PROJESİ

Hibe Desteği                          :  Kalkınma Bakanlığı (İstanbul Kalkınma Ajansı)
Proje Başlama Tarihi              :  2015
Proje Süresi                           : 12 ay

Proje Bütçesi                         : 1.099.075,00-TL.
Proje Lideri                            :  Sultanbeyli Belediyesi

Proje Ortağı 1                        :  Sultanbeyli Kaymakamlığı

Proje Ortağı 2                        :  Marmara Belediyeler Birliği

Proje Ortağı 3                        :  Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı
Proje Ortağı 4                        :  Bağcılar Belediyesi


Amaçlar: 

Projenin   genel   amacı,  Sultanbeyli  ilçesi  genelinde kapsayıcı, etkin ve bilimsel; rehberlik, koordinasyon ve mentörlük hizmetleri yoluyla halk sağlığını ve refahını tehdit eden madde bağımlılığıyla mücadelenin kurumsal düzeyde sürdürülebilirliğini sağlamak.


Hedefler:

 -Tedavi,  rehabilitasyon,   topluma   kazandırma,   bilinçlendirme   ve    farkındalık çalışmalarında   ilgili   kurumlarla   işbirliği   yapmak.   

-Madde   bağımlılığı  alanında etkin, bütüncül ve sürdürülebilir hizmet vermek.

-Alanda bilimsel ve uygulama deneyimine sahip uzmanlar tarafından, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin  sunulduğu Aile  Rehberlik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinin kurulmasını sağlamak.

-Risk altındaki gruplar, aileleri ve bu gruplara hizmet sağlayanlara, madde bağımlılığı alanındaki farkındalık düzeylerinin  tespitine yönelik anket çalışması yapmak.

-Yapılacak çalışmaların niteliği, ölçme ve  değerlendirilmesine imkan verecek kapsamlı rehberlik ve mentörlük hizmetlerini  izlemek.

-İlçe  genelinde risk altında bulunan, eğitim-öğretim sürecinden kopma noktasına gelen lise çağındaki öğrencilere, sosyal içerme konusunda rol  model  olabilecek, üniversitelerin 1 ve 2.  Sınıflarında    okuyan öğrencilerden oluşan gruplarla mentörlük modeli kurmak.

-İlçedeki liselerin 1. ve 2. sınıflarında okuyan, sınıf tekrarı yapmış  ve  eğitimini bırakma aşamasına gelen öğrencilerin, mentörlük modeli ve bilimsel atölye çalışmalarının   desteğiyle  sosyal hayata tutunmalarını sağlamak.

-Tespit   edilecek   risk grubundaki öğrencilerin ailelerine yönelik Aile Rehberlik Eğitim Programını oluşturmak.  

-Tespit   edilecek   risk   grubundaki öğrencilere doğrudan hizmet sağlayan rehberlik ve  branş   öğretmenleri  ile ilçedeki diğer rehberlik öğretmenlerine davranış bozuklukları ve yaklaşım metotları  uygulama eğitimlerini vermek.

- İlçe halkına, proje kapsamında verilecek rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma konularında tanıtıcı faaliyetler düzenlemek.

Proje Sonuçları: 

-Tedavi,   rehabilitasyon,   topluma    kazandırma     çalışmalarında   ilgili kurumlarla   işbirliği   protokolleri   yapıldı.

- Madde  bağımlılığı alanında etkin, bütüncül ve sürdürülebilir   hizmet   verilmiş olacak. 

-Rehberlik  ve  danışmanlık hizmetlerine yönelik Sultanbeyli Aile Rehberlik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nin (SARDEM) kurulmuş olacak.

- Risk altındaki gruplar, aileleri ve bu  gruplara   hizmet sağlayanlara, madde bağımlılığı alanındaki farkındalık düzeylerinde sonunda anket çalışmaları yapıldı.


Sürdürülebilirlik: Proje başarıyla devam etmektedir.

 bendevarim.sultanbeyli.bel@sultanbeyli.bel.tr

 

sultanbeyli.bel@sultanbeyli.bel.tr

www.sultanbeyli.gov.tr

www.bagcilar.bel.tr


 

Oluşturulma Tarihi : 21.11.2017