GENÇLİĞİN KATILIMCILIĞI İÇİN İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Hibe Desteği                        : Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı(Merkezi Finans İhale Birimi)
Proje Başlama Tarihi            : 2014
Proje Süresi                         : 10 ay
Proje Bütçesi                       : 165.000 Euro
Proje Lideri                          :  Zeytinburnu Belediyesi 
Proje Ortağı                         :  Bağcılar Belediyesi


Amaçlar: 

 -STÖ (Sivil   Toplum   Örgüt)’lerinin    ve   yerel   yönetimlerin   gençlerin   karar   alma mekanizmalarına katılımıyla ilgili AB politikaları, mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

-Üye   ülkeler  ve  Türkiye’deki   STÖ’ler   arasında  iletişim ve bilgi ve tecrübe paylaşımını kuvvetlendirerek Avrupa Birliği’ne katılım sürecine hazırlıklı hale gelmek.

Hedefler:

 -Türkiye   ve   AB’den   proje   ortağı   olan   STÖ’ler arasında belge ve know-how paylaşımı   yoluyla   AB’nin  gençliğin katılımcılığı konusundaki politika ve uygulamalarını öğrenmek.

-Gençliğin karar alma mekanizmalarına ve gençlik meclislerine katılımını artırarak demokratik katılımcılığı geliştirmek

-AB ve Türkiye arasında karşılıklı anlayış ve diyaloğu geliştirmek.

-Demokratik kültür ve katılımcılık konusunda kamusal farkındalığı artırmak.

-Gençlerin katılımcılık kapasitesini geliştirmek.

-Türkiye ve AB arasında sürdürülebilir ağlar kurmak suretiyle bilişim teknolojileri aracılığıyla yerel yönetimler ve STÖ’ler arasında gençliğin katılımcılığı, karşılıklı anlayış ve diyaloğu geliştirmek.

Proje Sonuçları:

- Seminerler ile İstanbul’daki 50 genç ve 80 yerel yönetim faydalandırıldı.

-Anket ve forumlar ile üç ülkeden 1000 genç hizmet gördü.

-Zirve ile AB ve Türkiyeden 200 genç karşılık kültür ve bilgi gezisi yaptı.

-İnceleme gezileri ile yerel yönetimler ve STÖ’lerden 15 çalışan  aktif görev aldı.

Sürdürülebilirlik: Proje başarılı şekilde neticelendirildi.

zeytinburnu@zeytinburnu.bel.tr

 

 

www.bagcilar.gov.tr/

 

Oluşturulma Tarihi : 21.11.2017