BEŞ SEKİZ OKULUM TEHLİKESİZ PROJESİ
Hibe Desteği                        : Kalkınma Bakanlığı(İstanbul Kalkınma Ajansı)

Proje Başlama Tarihi            : 2014
Proje Süresi                         : 12 ay

Proje Bütçesi                       : 1.092.493,00 TL.
Proje Lideri                          : Bağcılar Kaymakamlığı
Proje Ortağı                         :  Bağcılar Belediyesi

Web Sitesi                           : http://www.okulumtehlikesiz.com/


Amaçlar:  

Dezavantajlı  ve   risk grubunda bulunan ortaokul kurumlarında kayıtlı olup, okula devam etmeyen çocuk ve gençlerin; eğitim, adalet ve psiko-sosyal alanlardaki gelişimlerine katkı sağlayarak,  öncelikle  okula  devam  eden  ve  geleceğe   dair   hedefleri   olan,   toplumsal gelişmeyi ve kalkınmayı arzulayan, kendisine ve çevresine faydalı bireyler olmalarına katkı sağlamak.


Hedefler:

1. Bağcılar  İlçesi   ortaokul  kurumlarında   dezavantajlı,  özel ihtiyaç  sahibi,   risk grubunda okula devam etmeyen 210 öğrencinin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitim, adalet  ve  psiko-sosyal  hizmetlere  erişimin   artırılması;  toplumsal   hayata   katılımlarının sağlanmak.

2. Ortaokul   kurumlarındaki   okula   devam  etmeyen   öğrencilerin;  yaratıcılık, yenilikçilik ve   girişimcilik   kapasitelerinin   artırılmasını   sağlamak.

3. Bağcılar    İlçesi   ortaokul kurumlarındaki   okula   devam   etmeyen   öğrencilerin;   çocuk   işçiliğinin   önlenmesi,  bu öğrencilerin   ihmal   ve   istismar   edilmesinin önüne geçilmesi ve çocuk hakları konusunda farkındalıklarını artırmak.

4. Projede yer alan ailelerin, yapılacak çalışmalar ile farkındalık oluşturularak aile  içi  olumlu iletişim kurulması ve aile içi şiddeti önlenmek.

5. Risk altında bulunan  proje   hedef   grubuna,   kamu   kurumlarının   içerik ve işleyişlerinin anlatılarak bu kurumlara   karşı   güven   duymalarını sağlayarak bu kurumlarla gerek durumda nasıl iletişim kurabileceklerini öğretmek.

6. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfederek geliştirmek.

7. Ortaokul  kurumlarında  görev   yapan sınıf öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerin okula devam etmeyen öğrenciler hakkındaki farkındalıklarını artırmak.

Proje Sonuçları: 

1. Projede 26 adet personel istihdam edilerek ekonomik hayata katılımları sağlandı.

2.  Beş Sekiz;  Okulum Tehlikesiz projesi ile 12 aylık süre içerisinde 5 adet atölye, 4 adet destek   birimi   çalışmalar  yürütüldü.

3. Proje ile toplamda 210 öğrenci eğitim aldı.

4. Devamsız öğrencinin ailesine  yönelik   750   ev ziyareti gerçekleştirildi ve 750 aileye ölçme araçları uygulandı.

Sürdürülebilirlik:

Proje başarıyla tamamlanmıştır.

 

www.bagcilar.gov.tr/


Oluşturulma Tarihi : 21.11.2017