GELECEĞİM GÜVENDE PROJESİ
Hibe Desteği                   : İstanbul Kalkınma Ajansı ve T.C.  Kalkınma Bakanlığı

Proje Başlama Tarihi   :  2014

Proje Süresi                    : 12 ay

Proje Lideri                     : Zeytinburnu Kaymakamlığı

Proje Ortağı 1                :  Zeytinburnu Belediyesi

Proje Ortağı 2                :  İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü

Proje İştirakçisi 1          :  Bağcılar Belediyesi,

Proje İştirakçisi 2          :  Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Derneği

Proje İştirakçisi 3          :  Koçluk İnovasyon ve Farkındalık Derneği

Amaçlar: İstanbul’da okul devamsızlığı yüksek olan ve risk altında bulunan

                  - Çocuklara ve ailelere psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunmak;

                  - Bu konuda ilgili kurumlarda kapasite geliştirmek;

                  - Kurumlar arası işbirliğini ve farkındalığı arttırmak suretiyle çocukların maruz kaldıkları risklerden korunmaları, mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerini desteklemek.

İçerik    :  Zeytinburnu ve Bağcılarda ki ortaokullarda okuyan, devamsızlığı yüksek olan ve 10-14 yaş arasındaki çocuklar okullardan alınacak listelerle tespit edilecek, rehber öğretmenlerle yapılacak istişare ve ailelerle telefon görüşmeleri sonucunda 300 aileye ev ziyareti gerçekleştirilecektir. Ailenin hem konu hakkında bilgilenmesi, hem çocuğunu daha iyi tanıyarak anlaması, hem de daha sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Zeytinburnu ve Bağcılar ilçesinde görev yapan tüm Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmenleri 6 gün sürecek geniş kapsamlı eğitim alacaktır. Zeytinburnu Belediyesine bağlı Aile Kadın Destekleme Merkezinin içinde risk altındaki çocuklar için destek ofisi kurulacaktır. Geleceğim Güvende Projesi faaliyetleri bünyesinde Farkındalık Çalışmaları gerçekleştirilecektir. “Veli Semineri”, “Sokak Etkinlikleri”, “Babama Mektup”, “Okul Yöneticilerine Seminerler”, “Bilgi Evleri Seminerleri”, “Cami Görevlilerine Seminerler”

Projenin son adımı olarak bölgede tanınmasını sağlamak; Çocukları ve aileleri haberdar edilecek ve  kapanış toplantısı düzenlenecektir.

Sürdürülebilirlik: Proje devam etmektedir.

Oluşturulma Tarihi : 10.10.2014