YILDIZ GENÇLER PROJESİ

 

 

 

 

Hibe Desteği               : İstanbul Kalkınma Ajansı

Proje Başlama Tarihi  : 2014

Proje Süresi               : 12 ay

Proje Bütçesi             : 1.035.582,79 TL

Proje Lideri               : Bağcılar Belediyesi 

Proje Ortağı 1            : Bağcılar Kaymakamlığı

Proje Ortağı 2            : Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

- Yıldız Gençler Projesi için tıklayınız -

Amaçlar:

 • Gençlerin mevcut potansiyellerini desteklemek suretiyle toplum içerisinde aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak ve yerelden genele toplum için faydalı insan olarak yetişmelerine katkı sağlamak.
 • İradesi yüksek, özgüveni sağlam, potansiyeli kullanabilen bir genç nesil oluşumuna katkı sağlamak.

 

Hedefler: 

 • Gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimleri sağlamak üzere farklı alan ve konularda faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Gönüllülük ve kulüp çalışmaları ile gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve toplumsal sorumluluk bilinçlerini kuvvetlendirmek.
 • Atölye çalışmaları ile gençlerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlamak.
 • Gençlerin yaşadıkları kente karşı aidiyet duymalarına katkı sağlamak suretiyle kentlilik bilinçlerini artırmak ve kentin gelişiminde aktif rol oynamalarını sağlamak.
 • Genç, aile ve toplum arasında etkili, yapıcı, yararlı, üretken ve gelişen güçlü bağlar kurmak.
 • Gençlerin, gençlik çağına özgü konularda sorun çözme becerisini geliştirmek.

 

Proje Sonuçları:

 

 • Bağcılar İlçesinde ikamet eden toplam 480 genç proje atölyelerine katılacak.
 •  Proje ile 16 branşta atölye ve kulp çalışması sağlanacak.
 • 10 adet seminer verilmiş olunacak.
 • Projede yer alan spor salonlarından 480 genç istifade etmiş olacak.
 • Proje ekibinin alacağı oryantasyon eğitimi ile hedef grup konusunda yeterli bilgiye sahip kadro oluşturulmuş olunacak.
 • Proje kapsamında yapılacak görünürlük çalışmaları ile 4.050 adet basılı materyal oluşturulacak.
 • Psikolojik danışmanlık biriminde 300 seans danışmanlık hizmeti verilmiş olunacak.
 • Psikolojik danışmanlık birimi 5 seminer verecek.
 • Proje ile 40 genç PCM - Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi almış olacak.
 • Projeden faydalanan 100 genç birey gönlülük çalışmaları gerçekleştirecek.
 • 30 genç, kendi fikirlerini akıl-fikir pazarında sunma imkânına sahip olacak

 

Sürdürülebilirlik:

Proje devam etmektedir.

www.bagcilargenclikmerkezi.com

 

www.bagcilar.gov.tr/


Oluşturulma Tarihi : 21.11.2017