STRATEJİ OYUNLARI

Strateji Oyunları

Çocukların var olan problemlere karşı farklı ve orijinal çözüm üretme becerilerini, görsel ve uzlamsal algılarını, stratejik düşünme ve plan oluşturma becerilerini artırmayı hedefler.

Oluşturulma Tarihi : 03.01.2017