DRAMA

Drama Dersi

Eğitim ve öğretimde çocuğu geliştiren bir alan olarak Drama, öğrenciyi bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya ve üretken bir kişilik kazanmaya yöneltir. Bu ders kapsamında yapılan çalışmalar, öğrencilerin liderlik yetilerini nasıl kullanabilecekleri, nasıl iletişim kurabilecekleri, çatışmaları ne şekilde yönetebilecekleri, takım çalışması gibi konularda beceri kazandırmaya yöneliktir.

Oluşturulma Tarihi : 23.01.2015