EĞLENCELİ BİLİMLER

 

 

Eğlenceli Bilimler Dersi

İçerik olarak çok renkli uygulamalara sahip olan fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri alanına ait derslerin  gerek sınıf, gerek  laboratuvar,  gerekse doğal ortamlarda gerçekleştirildiği derstir. Enderun’da yer alan laboratuvarda bulunan cihazlar ve deney araç-gereçleri bu dersin uygulamalı olarak işlenmesine imkan sağlamaktadır

Oluşturulma Tarihi : 23.01.2015