ENDERUNLULAR, ÇERNOBİL’İ ARAŞTIRDI

Konya’da 50 şehirden katılan 396 öğrencinin sunum yaptığı 6. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi’nde en çok dikkat çeken konulardan biri Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nden Barış Kahveci’nin Çernobil faciasının anlatan Çernobil dizisiyle ilgili araştırması oldu. Kahveci, internet üzerinden yaptığı anket sonucunda diziyi izleyenler ile izlemeyenlerin Çernobil kazasına bakışının farklı olduğunu verilerle göz önüne serdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 6. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi (UÇAK), 8-10 Eylül tarihleri arasında Konya’da düzenlendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşen kongreye 50 şehirden 396 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı. Üstün yetenekli çocukların iştirak ettiği programda Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nden iki öğrenci de yer aldı.

165 projenin sunumu yapıldı

3 gün süren etkinlikte katılımcılar, ailesinin karbon ayak izinden çocuk haklarına ilişkin metaforik algılara kadar 165 projenin sunumu yapıldı. Enderunlu çocuklardan Barış Kahveci, “İnsanların Çernobil Reaktör Kazası Bilgilerinin Ölçülmesi ve Çernobil Dizisinin Bilgi düzeyine Etkisi”, Muhammet Ege Sevinç ise “Öğrencilerin Sıfır Rakamıyla İlgili Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi” konularını anlattı.

İnternet üzerinden 302 kişiyle anket yapıldı

Bilimsel araştırma metodolojisi içerisinde yürütülerek oluşturulan araştırmaların arasında en çok dikkat çekenler arasında ise “Çernobil” konusu oldu. “Çernobil” dizisinin 1986 yılında Ukrayna Pripyat’ta gerçekleşen Çernobil reaktör kazasını konu ettiğini söyleyen Kahveci, “Bu çalışmayla son yıllarda ülkemizde kurulması planlanan nükleer santrallerle birlikte kaza ve sonrası hakkında oluşan bilgi düzeyinin Çernobil dizisini izleyen ve izlemeyen bireylerdeki farkının gözlemlenmesini amaçladım. İnternet üzerinden yaptığımız anketle toplam 302 katılımcıya ulaştık. Araştırma sonucunda cinsiyet ve doğum yılının diziyi izleme düzeyine etki etmediği görülmekle beraber, eğitim durumunun Çernobil dizisini izleme durumunda anlamlı farklılık oluşturduğunu gözlemledik. Araştırmadan elde edilen bulgular Çernobil kazasına ilişkin bilgi düzeyinin diziyi izleyen ve izlemeyen katılımcıların oluşturduğu gruplar arasında farklılaştığına işaret etmiştir. Sonuç olarak, Çernobil dizisinin bireylerin reaktör kazası ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi düzeylerine etki ettiği görülmüştür” dedi.

Soruların yarısından fazlasına doğru yanıt verildi 

Muhammet Ege Sevinç ise projesini şöyle anlattı: "Sıfır rakamı günlük ve akademik hayatta çok fazla kullanılmasına rağmen alan çalışanları dışındaki insanların, tarihçesi veya özellikleri hakkında bilgi sahibi olmadığı gözlemlenmektedir. Öğrencilerin sıfır rakamı hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğuyla ilgili 16 soruluk bir anket yaptık. Ölçme aracı hazırlanırken literatür taraması sonuçlarından faydalandık. Araştırmaya 56’sı kadın, 44’ü erkek olmak üzere 100 kişi katıldı. Öğrenim düzeyleri ise, 20 ortaokul, 24 lise ve 56 lisans öğrencisi şeklindedir. Araştırmada sunulan soruların yarısından fazlasına doğru yanıt verildi. Bu, sıfır hakkında öğrencilerin beklenenin üzerinde bilgi sahibi olduklarını göstermektedir. Zor sınıflamasında olan soruların hiçbirine doğru yanıt verilmemesi, okuldan edinilen bilgiler dışında genel olarak öğrencilerin daha fazla bilgi edinmeye yönelik eğilimlerinin olmadığı şeklinde yorumlanabilir." Kahveci ile Sevinç’in projeleri akademisyenler tarafından çok beğenildi.

Başkan Özdemir, öğrencileri tebrik etti

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu önemli organizasyona katılan Enderun öğrencisi Barış Kahveci ile Muhammet Ege Sevinç’i tebrik etti.

Oluşturulma Tarihi : 11.09.2022