İSKAN BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

İSKAN BELGESİ  İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1) İskan Müracaat Formu ( Kalem şefliğinden temin edilecektir.)

2) Binaya ait tüm cephelerinden çekilmiş fotoğraf

3) Sivil Savunma Müdürlüğü onayı (Sığınak varsa)

4) İtfaiye onayı

5) İSKİ kanal bağlantı onayı

6) Trafo Belgesi  ( son 1 yıllık olacak)

7) Tesisat ısı yalıtım ve iskan onayı

8) Son planlara göre yola terki varsa işlemlerinin yapılması

9) Sınır tashihi işlemleri varsa yapılması

10) Yapı Denetime tabi binalarda İş Bitirme Belgesi  diğer binalarda TUS uygunluk raporu

11) Temel+Temel Üstü ve diğer vizelerin tamamlanması

12) SSK İlişik kesme belgesi

13) Vergi ilişik kesme belgesi (2 nolu harç)

14)  İskan harcı

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013