PROJE ONAYI İÇİN GEREKEN BELGELER

PROJE ONAYI İÇİN  İSTENEN EVRAKLAR


1) Müracaat Formu ( Kalem şefliğinden temin edilecektir.)

2) Tapu (aslı)

3) Harita plan örneği (çap) aslı

4) Aplikasyon krokisi (aslı)

5) İmar Durum Belgesi (aslı)

6) İnşaat İstikamet Rölevesi (aslı)

7) Kot-Kesit Rölevesi (aslı)

8) Avan projeye tabi ise avan proje onayı

9) Mimari Proje (5 tk)

10) Statik Proje (3tk)

11) Tesisat Projeleri (3 tk.)

12) Zemin Etüt Raporu ve onayı

13) Proje tescil

14) 23. Madde onayı ve harçları

15)  İski onayı

16) İtfaiye onayı

17) Sığınak onayı

18) Trafo Belgesi(1500 m² ye kadar taahhütname)

19) Ön İzin Belgesi

20) Devlet Hava Meydanları görüşü(h:18.50 mt irtifa üstü için)

21) Yıkım Ruhsatı

22) Tesisat harcı

23) Hissedar var ise muvafakatname

24) EK3 Form1 (Proje kontrol formu)

25) Ek5 Form3 (Yapı Denetim Taahhütnamesi)

26) Ek6 Form4 (Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi)

27) Ek15 Form3 (Noter onaylı Yapı Denetim İzin Belgesi)

28) Ek19 Form17 (Yardımcı Kontrol Taahhütnamesi)

29) Tüm projelere ait CD (cad ortamında)

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013