GIDA KONTROL HİZMETLERİ

Gıda Kontrol Hizmetleri

  • İmal edilen ve/veya satışa sunulan gıda maddeleri ile ilgili şikayetlerin * değerlendirilmesi (fatura veya fiş getirilmesi),
  • Gıda maddelerinin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik muayenesinin yapılması,
  • Satışa sunulan sular ile evlerin depolarındaki suların kimyasal ve mikrobiyolojik muayenesi,
  • İşyerlerinin hijyenik açıdan kontrolü,
  • İşyeri denetiminde;

          - İşyerinin çalışma ruhsatı,
          - İşyerinin hijyen temizliği (üretim ve satış yeri, kullanılan malzemeler, tuvaletler vs.),
          - Sağlığa uygun gıda maddesi üretimi ve satışa sunulması,
          - İşçilerin sağlık karneleri, iş kıyafeti ve genel temizlik kontrolü.

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013