İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden verilir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat işlemleri, işyeri türüne göre 3 farklı şekilde yürütülmektedir.

1. Gayri Sıhhi Müesseseler
2. Sıhhi Müesseseler
3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

Gayrisıhhî müessese

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder.

Gayri sıhhi müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

- Enerji Sanayii (Akü tamir yerleri, Santraller vb.)
- Metalurji ve Makine Sanayii (Matbaa, Baskı tesisleri, Madeni eşya imal, işleme, Montaj ve tamir atölyeleri, Soğuk haddeleme tesisleri vb.)
- Maden Sanayii (İnşaat malzemesi depo ve satış yerleri, Çini atölyeleri vb.)
- Kimya Sanayii (Vernik, cila gibi üretim tesisleri; fosfofik asit, nitrik asit depolama tesisleri; plastis, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları vb. yapan yerler.)
- Petrokimya Sanayii
- Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemler ve Tarımsal Ürünler Sanayii
- Atık Maddelerin Değerlendirmesi ve Ortadan Kaldırılması İle İlgili Sanayii
- Tekstil Sanayii

Gayrısıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu Ektedir..

Sıhhî müessese

Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini ifade eder.

Sıhhi müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;
- Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler
- Bakkal, Market, Şarküteri, Kuruyemiş, Büfe, Manav, Kantin, Çay ocağı ve Ekmek bayileri
- Lokanta, Ayakta yemek yenilen yerler, Kafeterya, Yemeği pakette satan yerler vb. işyerleri
- Pastaneler
- Berber, Kuaför ve Güzellik salonları
- Giyim satış yerleri
- Özel eğitim kurumları

Sıhhi Müessese Açma ve Çalıştıma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu Ektedir..

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama  vb. yerleri olup,  gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; otel, sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri ifade eder.

Açık içki veren işyerlerinin ruhsatlandırılması; Faaliyet gösterilecek işyeri adresinin Belediye meclisince belirlenen İçkili Yer Bölgesi içerisinde yer alması, yapı kullanma izin belgesinin bulunması ve istenen şartları sağlaması halinde ruhsat tanzim edilir.

Umuma açık eğlence yerleri şu ana başlık altında toplanmaktadır;
- Kahvehane, Kır kahvesi, Oyun salonu, İnternet salonu, Çay bahçesi vb. işyerleri
- Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Pavyon, Taverna, Açık Hava Gazinosu, Bar, Kokteyl Salonu ve benzeri eğlence yerleri
- Tiyatro, Sinema, Düğün salonları, Sirk, Lunaparklar ve gösteri merkezleri
- Otel ve Pansiyonlar
- Hamam, Sauna ve benzeri yerler

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yeri Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu Ektedir..

Dernekler
Dernek kurmak veya dernek üyelerinin istirahatı maksadı ile lokal açmak isteyenler ilçe dernekler masasına müracaat etmeleri gerekmekte olup ruhsat işlemleri ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İşyerlerinin Açma ve Kapama Saatleri
Yasa ve yönetmelik gereği belediyemizden ruhsat almak zorunda olan tüm işyerlerinin açma ve kapama saatleri belediye encümenince belirlenir. İlçemizde bulunan tüm sıhhi ve umuma açık işyerlerinin açma ve kapama saatleri Belediye Encümeninin 14.02.2006 tarih ve 371 sayılı kararıyla tespit edilmiştir. Belirlenen saatler dışında çalıştırıldığı tespit edilen işyerlerine gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Yetkili idareden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aılnmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Not: Yeni bir işyeri açacak veya faal bir işyerini devir alacak işyeri ilgililerinin; işyerini açmadan veya devir almadan önce konu ile ilgili olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden bilgi alması yararına olacaktır.

Mevzuat Bilgi Sistemi için tıklayınız...

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013