ASANSÖR YILLIK KONTROL İŞLEMLERİ
1.  ASANSÖR YILLIK KONTROLÜ

1.1 Asansör Yıllık Kontrol Zamanı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”  gereğince; Asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa kontrolünün yaptırılması zorunludur.

 

1.2  Asansör Kontrol Yetkilisi

Belediye Başkanlığımız adına, ilçe sınırlarımız içinde bulunan binalardaki asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılması için 2011 yılından itibaren A Tipi Muayene kuruluşu ile protokoller imzalanmaktadır.

İmzalanan protokollerle kontrol yetkisi, A Tipi Muayene Kuruluşu olan Srk Teknik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. verilmiştir.

 

1.3.Asansör Yıllık Kontrol Sorumluları

Asansörlerin güvenli şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan; kat maliki veya malikleri veya binada kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiler sorumludur. 

1.4.  Yıllık Kontrol Müracaat Şekli

   A. Başkanlığımızdan da temin edilebilir  “Yıllık Kontrol Başvuru Formu’’ doldurarak yetkili muayene kuruluşuna teslim ediniz. 

  

 2.  ASANSÖR YILLIK KONTROL SONUCU 

2.1   Yıllık Kontrol Kriterleri  

Asansör yıllık kontrolleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ” ekindeki kriterler dikkate alınarak yapılmaktadır.

2.2   Yıllık Kontrol Bilgi Etiketi 

Asansör Yıllık Kontrolü Sonucunda


                a)     Kontrol kriterlerine göre UYGUN olduğu tespit edilen asansöre yeşil etiketi iliştirilir. Asansörün kullanılması uygundur.
  b)    Kontrol kriterlerine göre HAFİF KUSURLU olduğu tespit edilen asansöre mavi etiket iliştirilir. Asansörün kullanılmasına dikkat edilmelidir.
  c)     Kontrol kriterlerine göre KUSURLU olduğu tespit edilen asansöre sarı etiket iliştirilir. Asansörün kullanılması tehlikelidir.
  d)    Kontrol kriterlerine göre GÜVENSİZ olduğu tespit edilen asansöre kırmızı etiket iliştirilir. Asansörün kullanılması tamamen tehlikelidir.2.3   Asansörün Hizmet Dışı Bırakılması
 

Yıllık periyodik kontrol faaliyetleri kapsamında “Güvensiz, Kusurlu ve Bina Yöneticisi/Sorumlusu tarafından kontrollerine izin verilmeyen” asansörler hizmet dışı bırakılmaktadır. 

 

Hizmet dışı bırakılan asansörün eksiklikleri giderildikten sonra tekrar takip kontrol talebinde bulununuz.

Oluşturulma Tarihi : 05.01.2018