TÜRK HALK OYUNLARI

Öğrencilerimizin beden ve ruh salıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; Ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları'nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda yaşatmak, sergilemek ve eğitim vermek öncelikli amacımızdır.

Türk folklörünü ve Türk Halk Kültürünü araştırmak, derlemek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ; sosyal kültürel hizmet alanlarında öğrenciye yönelik kaynaklarını verimli ve etkin kullanan bilgi ve teknloji ile desteklenmiş, öncü bir eğitim birimi olmaktır.

Oluşturulma Tarihi : 05.07.2014