Page-1
Başkan Yardımcısı
Ali ERDOĞAN İç Denetçiler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Belediye Meclisi Belediye Encümeni Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Şahin KÖSE Başkan Yardımcısı Osman GÜNEŞ Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN Başkan Yardımcısı
Emre URLU Başkan Yardımcısı Mehmet Akif GÖRENTAŞ Özel Kalem Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Lokman ÇAĞIRICI Belediye Başkanı