ETİK KOMİSYONU

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.


ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile  Başvuru  Usul ve  Esasları  Hakkında  Yönetmeliğin  29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi    kurum   ve  kuruluşlarda,  etik   kültürünü   yerleştirmek  ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla  ilgili   olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Cumhurbaşbakanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.


KOMİSYON ÜYELERİMİZ

Başkan: Mehmet ŞİRİN (Başkan Yardımcısı)

Komisyon Üyesi: Ahmet NARİN (Teftiş Kurulu Müdürü)

Komisyon Üyesi: Av. Davut SALİHOĞLU (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)

Komisyon Üyesi: Mahmut KAYMAZ (Yazı İşleri Müdürü)


Santral: 0212 410 06 00

 

Yerel Yönetimler - Etik Rehberi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 Sayılı)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sosyal Medya Etik İlkeleri Karar No: 2021 / 81

Oluşturulma Tarihi : 20.07.2022