Bekir AYDIN

1956 yılında Trabzon da doğdu. İlk ve orta okulu Akçaabat ta ,Liseyi Trabzon ticaret lisende tamamladı. Yüksek öğrenimini A.İ.T.İ.Akademisi İşletme Muhasebe bölümünü 1982 yılında tamamladı.

1981 yılında Ankara Defterdarlığının açmış olduğu memurluk sınavını kazanıp memuriyet hayatına başladı. 1982 aralık- 1984 nisan döneminde askerlik görevini yedek subay olarak yaptı.Trabzon Defterdarlığında kısa bir dönem memurluk yaptıktan sonra 1985 yılı içerisinde açılan Vergi Denetmenliği sınavını kazanıp belli bir dönem eğitim ve seminerlerden sonra 1986/ mart döneminde İstanbul Defterdarlığı Vergi Denetmenliğine atandı.

Teşkilatta Vergi Denetmenliği görevini sürdürürken ; 5018 sayılı Mali Kontrol yasasının ek geçici 5. maddesinden yararlanarak Bakanlığın uygun görüşüyle Bağcılar Belediye Başkanlığı na İç Denetçi olarak atanmıştır. Belediye Başkanlığında 31.12.2007 tarihinden itibaren iç denetçi olarak görev yapmaktadır.Evli 2 çocuk babasıdır.