Serbay ÖZTÜRK

Strateji Geliştirme Müdürü

Serbay ÖZTÜRK, 1982 yılında Sakarya'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Sakarya'da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2007 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı. 2012-2015 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ikinci lisans programını tamamladı. 2019 yılı itibariyle Medipol Üniversitesi Yönetim ve Strateji Doktora Programı'nda öğrenim hayatına devam etmektedir.

2004-2005 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 2006 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 2006-2015 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mali Kontrol Müdürlüğü’nde personel, idari işler şefi ve iç kontrol işlemleri şefi olarak görev yaptı. Görev süresi boyunca İç Kontrol Eylem Planı (İKEP) Tasarımı, Yerel Yönetimlerde Kurumsal Risk Yönetimi Modelinin Oluşturulması: İBB Örneği (RİSK), İç Kontrol Sistemi İzleme ve Rehabilitasyon (İKSİR) başlıklı projelerde proje takımı üyesi, proje destek ve tasarım ekibi üyesi, proje yöneticisi vb. görevlerde bulundu. İBB iç kontrol sisteminin geliştirilmesi, model tasarımı, danışmanlık, koordinasyon, iç kontrol sistemi çalışmalarının yaygınlaştırılması, iç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme konularında aktif olarak çalışmalarda bulunup iç kontrol, kalite yönetimi, proje yönetimi, risk yönetimi vb. konularda birçok eğitime katılmış ve sertifikalar almıştır. 28.08.2015 tarihinde Hizmet İyileştirme Şube Müdürü görevine atanan Öztürk 2020 yılı Temmuz ayına kadar bu görevini sürdürmüştür.

10.03.2021 tarihinde Bağcılar Belediye Başkanlığı'nda Strateji Geliştirme Müdürü olarak görevlendirildi. İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.