GÖZTEPE MAHALLESİ, 2040 ADA 1 PARSEL HK.
Göztepe Mahallesi, 2040 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,128) Büyükşehir Belediye Başkanınca 19.06.2018 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 07.10.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 07.10.2018